Truy cập

Hôm nay:
17
Hôm qua:
125
Tuần này:
487
Tháng này:
1902
Tất cả:
183146

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
76Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815.000.00.00.H56Chứng thực 2
77Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908.000.00.00.H56Chứng thực 2
78Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.001023.000.00.00.H56Hộ tịch 2
79Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2.000986.000.00.00.H56Hộ tịch 2
80Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch2.000635.000.00.00.H56Hộ tịch 2
81Đăng ký lại khai tử1.005461.000.00.00.H56Hộ tịch 2
82Thủ tục đăng ký lại kết hôn1.004746.000.00.00.H56Hộ tịch 2
83Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân1.004772.000.00.00.H56Hộ tịch 2
84Thủ tục đăng ký lại khai sinh1.004884.000.00.00.H56Hộ tịch 2
85Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân1.004873.000.00.00.H56Hộ tịch 2
86Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch1.004859.000.00.00.H56Hộ tịch 2
87Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ1.004845.000.00.00.H56Hộ tịch 2
88Thủ tục đăng ký giám hộ1.004837.000.00.00.H56Hộ tịch 2
89Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.004827.000.00.00.H56Hộ tịch 2
90Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000080.000.00.00.H56Hộ tịch 2
91Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000094.000.00.00.H56Hộ tịch 2
92Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới1.000110.000.00.00.H56Hộ tịch 2
93Thủ tục đăng ký khai tử lưu động1.000419.000.00.00.H56Hộ tịch 2
94Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động1.000593.000.00.00.H56Hộ tịch 2
95Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động1.003583.000.00.00.H56Hộ tịch 2
96Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con1.000689.000.00.00.H56Hộ tịch 2
97Thủ tục đăng ký khai tử1.000656.000.00.00.H56Hộ tịch 2
98Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con1.001022.000.00.00.H56Hộ tịch 2
99Thủ tục đăng ký kết hôn1.000894.000.00.00.H56Hộ tịch 2
100Thủ tục đăng ký khai sinh1.001193.000.00.00.H56Hộ tịch 2

Người tốt, việc tốt