Truy cập

Hôm nay:
466
Hôm qua:
75
Tuần này:
912
Tháng này:
1154
Tất cả:
184769

Ý kiến thăm dò

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG LIÊM

Ngày 20/10/2019 00:00:00

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC UBND XÃ CÔNG LIÊM

STT

Họ và tên

Chức vụ

sđt

1

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

0919881970

2

Hoàng Văn Khâm

PCT. UBND

0979185689

3

Lê Văn Trang

CC. Văn phòng -TK

0988844882

4

Mạch Văn Quyền

CC. Văn phòng-TK

0975094245

5

Tô Thị Huệ

CC. Tài chính Kế toán

0836347968

6

Lê Thị Hường

CC. Tài chính Kế toán

0913338946

7

Phạm Thị Hòa

CC. LĐTBXH

0904777626

8

Trần Sỹ Nghĩa

CC. Tư pháp - hộ tịch

0974996989

9

Phạm Hữu Công

Trưởng công an xã

0918053014

10

Đoàn Hồng Trường

CC. Nông nghiệp

0979591768

11

Hồ Huy Hoàn

CC. Địa chính

0973376222

12

Mạch Văn Sung

CC. Văn hóa

0974999051

13

Nguyễn Ngọc Quang

Chỉ huy trưởng BCHQS

0979191174

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC UBND XÃ CÔNG LIÊM

STT

Họ và tên

Chức vụ

sđt

1

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

0919881970

2

Hoàng Văn Khâm

PCT. UBND

0979185689

3

Lê Văn Trang

CC. Văn phòng -TK

0988844882

4

Mạch Văn Quyền

CC. Văn phòng-TK

0975094245

5

Tô Thị Huệ

CC. Tài chính Kế toán

0836347968

6

Lê Thị Hường

CC. Tài chính Kế toán

0913338946

7

Phạm Thị Hòa

CC. LĐTBXH

0904777626

8

Trần Sỹ Nghĩa

CC. Tư pháp - hộ tịch

0974996989

9

Phạm Hữu Công

Trưởng công an xã

0918053014

10

Đoàn Hồng Trường

CC. Nông nghiệp

0979591768

11

Hồ Huy Hoàn

CC. Địa chính

0973376222

12

Mạch Văn Sung

CC. Văn hóa

0974999051

13

Nguyễn Ngọc Quang

Chỉ huy trưởng BCHQS

0979191174

Người tốt, việc tốt