Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230176

Ý kiến thăm dò

CÁN BỘ, CHỨC UBND XÃ CÔNG LIÊM

Ngày 17/03/2023 14:04:48

CƠ CẤU, TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ CÔNG LIÊM

1.CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Số điện thoại:0975437520
2.PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
- Đồng chí Hoàng Văn Khâm, Số điện thoại: 0915670348
- Đồng chí Lê Khang Tuấn, Số điện thoại: 0978156005
3.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Đồng chí Phạm Hữu Công, Số điện thoại: 0918053014
4.CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy. Số điện thoại: 0984194569
5.CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG-THỐNG KÊ
Đồng chí Mạch Văn Quyền, Số điện thoại: 0975094245
6.CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
Đồng chí Vũ Duy Tình, Số điện thoại: 0962602378
7.CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Đồng chí Lê Đăng Nghĩa, Số điện thoại: 0962097592
8.CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG
Đồng chí Lường Tú Tâm, Số điện thoại: 0919883325
9.CÔNG CHỨC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
Đồng chí Phạm Thị Hòa, Số điện thoại: 0985628696
1.CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Số điện thoại:0975437520
2.PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
- Đồng chí Hoàng Văn Khâm, Số điện thoại: 0915670348
- Đồng chí Lê Khang Tuấn, Số điện thoại: 0978156005
3.TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
Đồng chí Phạm Hữu Công, Số điện thoại: 0918053014
4.CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy. Số điện thoại: 0984194569
5.CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG-THỐNG KÊ
Đồng chí Mạch Văn Quyền, Số điện thoại: 0975094245
6.CÔNG CHỨC TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
Đồng chí Vũ Duy Tình, Số điện thoại: 0962602378
7.CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Đồng chí Lê Đăng Nghĩa, Số điện thoại: 0962097592
8.CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH -XÂY DỰNG
Đồng chí Lường Tú Tâm, Số điện thoại: 0919883325
9.CÔNG CHỨC CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI
Đồng chí Phạm Thị Hòa, Số điện thoại: 0985628696

Người tốt, việc tốt