Truy cập

Hôm nay:
950
Hôm qua:
3217
Tuần này:
4167
Tháng này:
29782
Tất cả:
337967

Ý kiến thăm dò

XAY DUNG NONG THON MOI

Ngày 25/10/2015 09:31:58

Thuc hien chuong trinh muc tieu Quoc gia ve xay dung nong thon moi. Qua 5 nam thuc hien Nhan dan va can bo xa Cong Liem da dat duoc nhung thanh tuu dang ke, de danh gia lai nhung ket qua dat duoc, nhung ton tai h che lam bai hoc kinh nghiem cho viec thuc hien chuong trinh mot so nam tiep theo, BCD xay dung Nong thon moi da to chuc tong ket 5 nam xay dung nong thon moi.

Người tốt, việc tốt