Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
101
Tuần này:
113
Tháng này:
113
Tất cả:
177967

Ý kiến thăm dò

Tổng kết công tác Đảng năm 2013

Ngày 13/01/2014 16:25:24

Ngày 08/01/2014 Đảng bộ xã Công Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

WP_20140108_004.jpg
Năm 2013 với nhiều khó khăn tác động, nhưng với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Cấp ủy Chi bộ, đứng đầu là ban chấp hành Đảng bộ, cùng với sự quan tâm của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, từ đó công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả, đó là:

-Tổng diện tích gieo trồng năm 2013: 1617.4 ha, bằng 111% so với cùng kỳ và đạt 105% kế hoạch .

-Tổng sản lượng Lương thực quy thóc 5.169 tấn, bằng 90.7 % so cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch.

-Tổng giá trị gia tăng cố định 89 tỷ, bằng 108.3 % so cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch.

Trong đó:

+Nông nghiệpp: 27,8 Tỷ đồng,

+Công nghiêp-XDCB: 26,989 Tỷ đồng

+ Dịch vụ-Thu khác: 34,2 Tỷ đồng

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9.2% , đạt 71% kế hoạch.

-Thu nhập bình quân đầu người: 10.790.631 đồng, bằng 107% so cùng kỳ và đạt 110% kế hoạch .

-Lương thực bình quân đầu người: 528.6 kg, bằng 90% so cùng kỳ và đạt 102.6% so kế hoạch.

-Đường bê tông xây dựng mới dự kiến 11km. đạt 157% so kế hoạch.

-Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 16.4%, đạt 107% so kế hoạch.

-Tốc độ tăng dân số tự nhiên còn 0,48%, đạt 125% kế hoạch

+Vốn đầu tư cho sản xuất: 58 Tỷ đồng

+Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 39,7 Tỷ đồng

-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 22,79%, giảm 0,51% cùng kỳ.

-Quốc phòng- An ninh được giữ vững, tai tệ nạn xã hội được đẩy lùi, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển có chiều sâu.
Chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ được nâng cao, tại hộ nghị đồng chí Lê công Bình đã trao danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc cho 9 Chi bộ, Trao giấy chứng nận Chi bộ Trong sạch vứng mạnh cho 7 Chi bộ và trao giấy khen cho 5 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
TT

Tổng kết công tác Đảng năm 2013

Đăng lúc: 13/01/2014 16:25:24 (GMT+7)

Ngày 08/01/2014 Đảng bộ xã Công Liêm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

WP_20140108_004.jpg
Năm 2013 với nhiều khó khăn tác động, nhưng với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Cấp ủy Chi bộ, đứng đầu là ban chấp hành Đảng bộ, cùng với sự quan tâm của Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, từ đó công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả, đó là:

-Tổng diện tích gieo trồng năm 2013: 1617.4 ha, bằng 111% so với cùng kỳ và đạt 105% kế hoạch .

-Tổng sản lượng Lương thực quy thóc 5.169 tấn, bằng 90.7 % so cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch.

-Tổng giá trị gia tăng cố định 89 tỷ, bằng 108.3 % so cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch.

Trong đó:

+Nông nghiệpp: 27,8 Tỷ đồng,

+Công nghiêp-XDCB: 26,989 Tỷ đồng

+ Dịch vụ-Thu khác: 34,2 Tỷ đồng

-Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9.2% , đạt 71% kế hoạch.

-Thu nhập bình quân đầu người: 10.790.631 đồng, bằng 107% so cùng kỳ và đạt 110% kế hoạch .

-Lương thực bình quân đầu người: 528.6 kg, bằng 90% so cùng kỳ và đạt 102.6% so kế hoạch.

-Đường bê tông xây dựng mới dự kiến 11km. đạt 157% so kế hoạch.

-Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 16.4%, đạt 107% so kế hoạch.

-Tốc độ tăng dân số tự nhiên còn 0,48%, đạt 125% kế hoạch

+Vốn đầu tư cho sản xuất: 58 Tỷ đồng

+Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 39,7 Tỷ đồng

-Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 22,79%, giảm 0,51% cùng kỳ.

-Quốc phòng- An ninh được giữ vững, tai tệ nạn xã hội được đẩy lùi, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển có chiều sâu.
Chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ được nâng cao, tại hộ nghị đồng chí Lê công Bình đã trao danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc cho 9 Chi bộ, Trao giấy chứng nận Chi bộ Trong sạch vứng mạnh cho 7 Chi bộ và trao giấy khen cho 5 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
TT

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt