Truy cập

Hôm nay:
1346
Hôm qua:
115
Tuần này:
2103
Tháng này:
7883
Tất cả:
306972

Ý kiến thăm dò

Xã Công Liêm phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2019

Ngày 21/10/2019 00:00:00

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Công Liêmđã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Đến nay, Công Liêmđã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Là một xã thuần nông, diện tích đất tự nhiên1559 ha, dân số 10.107 người. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2012, xã Công Liêm bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) với muôn vàn khó khăn, thử thách: điểm xuất phát thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao; cơ sở hạ tầng xuống cấp và thiếu đồng bộ... Nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương; tập trung phát triển kinh tế, trong đó, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm, đầu tư xây dựng hạ tầng là động lực cho phát triển. Xã huy động lồng ghép các nguồn vốn, tập trung phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất gắn với hiệu quả và nguồn vốn của người sản xuất, đồng thời, chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, nhất là nông nghiệp.Thực hiện chỉ đạo của huyện, xã đã tiến hành rà soát thực trạng các lĩnh vực theo tiêu chí NTM, phát huy nội lực, sức mạnh tổng thể của nhân dân để thực hiện tốt từng tiêu chí NTM.

Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được Công Liêm chú trọng là: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Phát động các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi; Xây dựng gia đình hạnh phúc; Làm sạch cảnh quan môi trường chỉnh trang nhà cửa, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; Làm đường giao thông nông thôn; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Song song với công tác tuyên truyền, việc tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho các thành viên Ban chỉ đạo từ xã đến các thôn làng cũng như cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng được quan tâm; Tổ chức tốt việc giao ban định kỳ theo tháng, quý để tăng cường nắm bắt cơ sở, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cũng như giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc cho các thôn, làng, các cụm dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện; Thường xuyên biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình tiên tiến, hiệu quả... Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chỉ đạo xây dựng NTM đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp làm cho phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.Với cách làm này, từ năm 2012 đến nay, Công Liêm đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công thi công nhiều hạng mục, công trình, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Với sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền,cùng những quyết sách phù hợp, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển khả quan, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,3%, cận nghèo 3,4%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực như: văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được xã quan tâm làm tốt. Công tác văn hoá văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và phát huy. Đầu tư cơ sở vật chất như xây mới, mua sắm các trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Hiện tại xã đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường mầm non, chỉnh trang, sửa chữa, xây dựng tường rào cho các trường đảm bảo tuyệt đối an toàn cho năm học mới. Kêu gọi nguồn hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn lực của địa phương để xây dựng trạm y tế đạt chuẩn tiêu chí NTM... Để có được những kết quả này là nhờ có sự thống nhất cao từ chủ trương đến thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợpcủa cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Công Liêm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Tuy xuất phát điểm thấp nhưng nhờ biết vận dụng sức dân, linhhoạt, sáng tạo trong lựa chọn thực hiện các tiêu chí phù hợp trong từng giai đoạn mà Trường Trung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Thời gian tới,Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tiêu chí giáo dục, y tế, và hộ nghèo,phấn đấu đưa xã nhà về đích NTM đúng thời hạn.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Công Liêmđã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương. Đến nay, Công Liêmđã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Là một xã thuần nông, diện tích đất tự nhiên1559 ha, dân số 10.107 người. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2012, xã Công Liêm bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) với muôn vàn khó khăn, thử thách: điểm xuất phát thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao; cơ sở hạ tầng xuống cấp và thiếu đồng bộ... Nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương; tập trung phát triển kinh tế, trong đó, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm, đầu tư xây dựng hạ tầng là động lực cho phát triển. Xã huy động lồng ghép các nguồn vốn, tập trung phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất gắn với hiệu quả và nguồn vốn của người sản xuất, đồng thời, chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, nhất là nông nghiệp.Thực hiện chỉ đạo của huyện, xã đã tiến hành rà soát thực trạng các lĩnh vực theo tiêu chí NTM, phát huy nội lực, sức mạnh tổng thể của nhân dân để thực hiện tốt từng tiêu chí NTM.

Các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới được Công Liêm chú trọng là: tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Phát động các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi; Xây dựng gia đình hạnh phúc; Làm sạch cảnh quan môi trường chỉnh trang nhà cửa, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; Làm đường giao thông nông thôn; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Song song với công tác tuyên truyền, việc tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho các thành viên Ban chỉ đạo từ xã đến các thôn làng cũng như cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cũng được quan tâm; Tổ chức tốt việc giao ban định kỳ theo tháng, quý để tăng cường nắm bắt cơ sở, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cũng như giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc cho các thôn, làng, các cụm dân cư trong quá trình tổ chức thực hiện; Thường xuyên biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình tiên tiến, hiệu quả... Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chỉ đạo xây dựng NTM đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó đề ra những giải pháp phù hợp làm cho phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.Với cách làm này, từ năm 2012 đến nay, Công Liêm đã huy động được hàng chục tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới; vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công thi công nhiều hạng mục, công trình, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới cho địa phương. Với sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền,cùng những quyết sách phù hợp, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tạo đà cho kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển khả quan, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,3%, cận nghèo 3,4%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực như: văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được xã quan tâm làm tốt. Công tác văn hoá văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và phát huy. Đầu tư cơ sở vật chất như xây mới, mua sắm các trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác giảng dạy. Hiện tại xã đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường mầm non, chỉnh trang, sửa chữa, xây dựng tường rào cho các trường đảm bảo tuyệt đối an toàn cho năm học mới. Kêu gọi nguồn hỗ trợ của cấp trên cùng với nguồn lực của địa phương để xây dựng trạm y tế đạt chuẩn tiêu chí NTM... Để có được những kết quả này là nhờ có sự thống nhất cao từ chủ trương đến thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợpcủa cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân với những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Công Liêm đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Tuy xuất phát điểm thấp nhưng nhờ biết vận dụng sức dân, linhhoạt, sáng tạo trong lựa chọn thực hiện các tiêu chí phù hợp trong từng giai đoạn mà Trường Trung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Thời gian tới,Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tiêu chí giáo dục, y tế, và hộ nghèo,phấn đấu đưa xã nhà về đích NTM đúng thời hạn.

Người tốt, việc tốt